شهریور ۷, ۱۳۹۴

ارسال ایمیل به اینباکس با DKIM و SPF

ارسال ایمیل به اینباکس دریافت کنندگان : در اکثر سرویس دهنده های ایمیل معتبر مثل Gmail یا YAHOO  شیوه دریافت ایمیل برای چک کردن ایمیل‌های دریافتی […]