شهریور ۷, ۱۳۹۴

ایمیل مارکتینگ (Email Marketing) چیست و شیوه ارسال صحیح ایمیل گروهی چگونه است !

ارسال ایمیل گروهی و به نوعی ( بازاریابی از طریق ارسال ایمیل ) تنها ارسال ایمیل با یک متن تبلیغاتی یا متن های معمول حراجی نیست […]