شهریور ۳۰, ۱۳۹۴

عکاسی نقاشی با نور تکنیک هنری بسیار باشکوه

.در سال های اخیر به یک تکنیک هنری بسیار باشکوه تبدیل شده است (light painting)نقاشی با نور  بسیاری از نقاشان نور به سبک و استایل اختصاصی […]
شهریور ۳۰, ۱۳۹۴

هشت تکنیک عکاسی فوق العاده که هر عکاسی باید در آنها مسلط باشد

قدم بعدی شما در عکاسی چیست؟ اگر احساس می کنید که همیشه گرفتن یک عکس را تکرار می کنید، بهتر است که کمی مکث کنید و […]