شهریور ۳۰, ۱۳۹۴

عکاسی نقاشی با نور تکنیک هنری بسیار باشکوه

.در سال های اخیر به یک تکنیک هنری بسیار باشکوه تبدیل شده است (light painting)نقاشی با نور  بسیاری از نقاشان نور به سبک و استایل اختصاصی […]