شهریور ۷, ۱۳۹۴

مواردی که باعث اسپم شدن ایمیل میشوند

کاربران سرویس ایمیل مارکتینگ افرای فارسی برای استفاده بهینه از ایمیل های تبلیغاتی خود و جلوگیری از اسپم شدن ایمیل ها حتما نکات زیر را در طراحی […]